Van Bach…..

Wordt een klassiek nummer door Popkoor Leek gezongen?
Jazeker! Popkoor Leek is van alle markten thuis.

Tijdens een concert in het voorjaar van 2017, met het algemeen gemengd koor ‘In Between’ uit Leek, hebben we gezamenlijk een klassiek nummer van Bach ten gehore gebracht. Een nummer van een heel ander kaliber dan onze normale nummers. Met bijna 100 zangers en zangeressen hebben we toeschouwers kunnen ontroeren door de twee koren hun stemmen te laten samenvoegen waarbij de bas een prachtige rol speelt.

Van de 3e or­kest­sui­te in D ma­jeur – BWV 1068 – is het be­roem­de Air één van de on­der­de­len. De sui­te werd tus­sen 1717 en 1723 door Bach ge­schre­ven voor zijn werk­ge­ver prins Leo­pold von An­halt-Köthen. De naam air komt oor­spron­ke­lijk van het woord aria waar­mee een ge­zon­gen stuk be­doeld wordt. Van­af de 18e eeuw wordt met air een puur in­stru­men­taal ge­speeld ly­risch (=ge­voel­vol) stuk be­doeld. Bach’s Air wordt vaak bij wat plech­ti­ge ge­le­gen­he­den ge­speeld; het no­digt uit tot be­zin­ning.

Het is door de eeu­wen heen op tal­lo­ze ma­nieren uit­ge­voerd, met ver­schil­len­de soor­ten so­lo-in­stru­men­ten, in ver­schil­len­de mu­ziek­stij­len, van de ele­gant­ste ba­rok tot de rauw­ste hard-rock. Een écht tijd­loos mu­ziek­werk.