Privacyverklaring Popkoor Leek

Privacyverklaring Popkoor Leek dd

 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Popkoor Leek verwerkt van haar leden en deelnemers.

Verantwoordelijk

Verantwoordelijk voor de verwerking en beheer van de persoonsgegevens is het bestuur van Popkoor Leek. Contact: secretaris van Popkoor Leek: info@popkoorleek.nl

Welke persoonsgegevens worden gebruikt

Ten behoeve van het lidmaatschap worden de volgende gegevens verwerkt.

  • Voor en achternaam, geboortedatum, geslacht en stemsoort.
  • Adresgegevens, telefoonnummers, emailadres en bankrekeningnummer.
  • Foto’s en beeldmateriaal als koorlid.

Met welk doel worden de gegevens gebruikt

De persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doelen.

  • Contact over het lidmaatschap.
  • Versturen van informatie m.b.t. tot alle activiteiten van Popkoor Leek.
  • Betalingen van het lidmaatschap en andere betalingen t.b.v. Popkoor Leek.
  • Foto’s en beeldmateriaal voor publicatie op de website en social media.
  • Persoonsgegevens worden niet gepubliceerd of aan derden verstrekt.
  • Op onze website wordt geen gebruik gemaakt van cookies.
  • Persoonsgegevens zijn na toestemming van het lid terug te vinden op de box.

Beveiliging

Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft Popkoor Leek passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, o.a. geautoriseerde toegang tot Outlook, de Box, Rabobank.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard in de actieve bestanden gedurende de duur van het lidmaatschap en gewist bij beëindiging van het lidmaatschap, tenzij er een wettelijke verplichting is die langer bewaren vereist.

Adresgegevens gaan na beëindiging van het lidmaatschap naar een archief t.b.v. mogelijk toekomstige activiteiten.

Foto’s en beeldmateriaal van kooractiviteiten worden langer bewaard en gebruikt.

Inzage en wijziging van gegevens

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in persoonsgegevens kan te allen tijde contact worden opgenomen met info@popkoorleek.nl

Tevens kan er een verzoek ingediend worden met motivatie om de verwerking van persoonsgegevens door ons te laten beperken.

Op grond van de privacywetgeving heeft ieder lid ook het recht om een klacht in te dienen tegen deze verwerking van persoonsgegevens.

Indien een lid klachten heeft over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens helpen we het betreffende lid graag verder.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd en wordt via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren daarom om regelmatig de Privacyverklaring te bekijken.

 

Akkoordverklaring

Hierbij ga ik akkoord met de Privacyverklaring van Popkoor Leek.

Naam:

Datum:

Handtekening:Privacyverklaring Popkoor Leek dd