Privacybeleid

Dit Privacybeleid is opgesteld in het kader van de nieuwe Privacywetgeving AVG. Dit staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Indien je lid wordt van Popkoor Leek worden privacygevoelige gegevens ofwel persoonsgegevens verwerkt.

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook uiterst zorgvuldig bewerkt en beveiligd.

Dat betekent dat wij:

  • Onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden.
  • Duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken d.m.v. de Privacyverklaring.
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen.
  • Je eerst om schriftelijke toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist.
  • Ieders recht respecteren om persoonsgegevens op aanvraag ter inzage aan te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Privacyverklaring van Popkoor Leek staat vermeld op onze website onder het hoofdstuk contact.